BITIRUV MALAKAVIY ISH HIMOYASI


 
BMI mavzulari Ko'chirib olish
1 Samarqand veterinariya meditsinasi instituti «5440100-Veterinariya» ta’lim yo‘nalishi. Mavzu:Qoramollar fassiolyozida organizmning immun xususiyati
2 Samarqand veterinariya meditsinasi instituti «5440100-Veterinariya» ta’lim yo‘nalishi. Mavzu:Kovrak o’simligining laboratoriya hayvonlari serpushtligiga ta’siri
3 Samarqand veterinariya meditsinasi instituti «5440100-Veterinariya» ta’lim yo‘nalishi.Mavzu:«Sigirlarda ginekologik kasalliklarini tarqalis’hi, diagnostikasi va davolas’h usullarini takomillashtirish»
4 Samarqand veterinariya meditsinasi instituti «5440100-Veterinariya» ta’lim yo‘nalishi.Mavzu: «Qoramol piroplazmozini davolashda “Babezan-12 %” preparatini qo‘llash»
5 Samarqand veterinariya meditsinasi instituti «5440100-Veterinariya» ta’lim yo‘nalishi.Mavzu:Suvda eruvchi vitaminlar farmakologiyasi