DAVLAT IMTIHONLARI


5320500- Biotexnologiya(veterinariya, chorvachilik, dorivor va ozuqabop o‘simliklar) ta’lim yo‘nalishini 2021-2022 o‘quv yili bitiruvchilari uchun “Ixtisoslik” fanlaridan Yakuniy Davlat Attestatsiyasi savollari

5410200 – Agronomiya (yem-xashak ekinlari) ta’lim yo’nalishini 2021-2022 o‘quv yili bitiruvchilari uchun “Ixtisoslik” fanlaridan Yakuniy Davlat Attestasiyasi savollari
“5410600-Zooinjeneriya (baliqchilik)” ta’lim yo‘nalishini 2021-2022 o‘quv yili bitiruvchilari uchun “Ixtisoslik” fanlaridan Yakuniy Davlat Attestatsiyasi savollari
“5410600-Zooinjeneriya (turlari bo‘yicha)” ta’lim yo‘nalishini 2021-2022 o‘quv yili bitiruvchilari uchun “Ixtisoslik” fanlaridan Yakuniy Davlat Attestatsiyasi savollari
5411300 – O‘simlikshunoslik (yaylov-cho‘l o‘simlikshunosligi) ta’lim yo‘nalishini 2021-2022 o‘quv yili bitiruvchilari uchun “Ixtisoslik” fanlaridan Yakuniy Davlat Attestatsiyasi savollari
5411400- Chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi ta’lim yo‘nalishini 2021-2022 o‘quv yili bitiruvchilari uchun “Ixtisoslik” fanlaridan Yakuniy Davlat Attestatsiyasi savollari
5440100-Veterinariya meditsinasi (faoliyat turlari bo‘yicha) ta’lim yo‘nalishini 2021-2022 o‘quv yili bitiruvchilari uchun “Ixtisoslik” fanlaridan Yakuniy Davlat Attestatsiyasi savollari
5440200- Veterinariya farmatsevtikasi  ta’lim yo‘nalishini 2021-2022 o‘quv yili bitiruvchilari uchun “Ixtisoslik” fanlaridan Yakuniy Davlat Attestatsiyasi savollari
5440300-Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari ta’lim yo‘nalishi bitiruvchilarini 2021-2022 o‘quv yili “Ixtisoslik” fanlaridan Yakuniy Davlat Attestasiyasi savollari
 вопросы по «специальным предметам» для итоговой государственной аттестации 2021-2022 учебного года по направлению «5440300 – ветеринарная диагностика и лабораторное дело» 
5440400 – Veterinariya sanitariya ekspertizasi ta’lim yo‘nalishi bitiruvchilarini 2021-2022 o‘quv yili “Ixtisoslik” fanlaridan Yakuniy Davlat Attestasiyasi savollari
 вопросы по «специальным предметам» для итоговой государственной аттестации 2021-2022 учебного года по направлению 
«5440400 – Ветеринарная санитарная экспертиза»