DAVOMAT


 

Oliy ta’lim muassasasida mavjud fakultetlar

nomi

Oliy ta’lim muassasasida mavjud kafedralar nomi

Kafedralarda tayyorlanadigan magistratura mutaxassislik shifri va nomi

Talabalar soni

 

Jami

O’rtacha davomat %

1

Veterinariya profilaktikasi va davolash fakulteti

Ichki yuqumsiz kasalliklar va akusherlik kasalliklari kafedrasi

5A440104 – Veterinariya akusherligi va hayvonlarning ko’paytirish biotexnikasi

4

12

97,0

5A440101 – Hayvonlarga tashxis qo’yish va davolash

8

2

Veterinariya jarroxligi kafedrasi

5A440109 – Kinologiya va it kasalliklari

4

12

98,2

5A440110 – Trening va ot kasalliklari

3

5A440102 – Veterinariya jarroxligi

5

3

Hayvonlar anatomiyasi, gistologiyasi va patologik anatomiya kafedrasi

5A440106 – Hayvonlar patologiyasi, onkologiyasi va morfologiyasi

4

4

100,0

4

Parranda, baliq, asalari va mo’ynali hayvonlar kasalliklari kafedrasi

5A440112 – Baliq kasalliklari

4

11

99,3

5A440113 – Asalari kasalliklari

4

5A440114 – Parranda kasalliklari

3

5

Veterinariya diagnostikasi va oziq – ovqat xavfsizligi fakulteti

Farmakologiya, toksikologiya va veterinariya-sanitariya ekspertizasi va gigiyena kafedrasi

5A440103 – Veterinariya farmakologiyasi va toksikologiyasi

4

9

97,4

5A640105 – Veterinariya -  sanitariyasi, veterinariya sanitariya ekspertizasi va chorvachilik maxsulotlarini qayta ishlash gigiyenasi

5

6

Parazitologiya va veterinariya ishini tashkil etish kafedrasi

5A440108 – Hayvonlarning parazitar va yuqumli kasalliklari

3

3

99,5

7

Epizootologiya, mikrobiologiya va virusologiya kafedrasi

5A440107 – Veterinariya mikrobiologiyasi, virusologiyasi, epizootologiyasi, mikologiyasi va immunologiyasi

4

4

99,2

8

Hayvonlar fiziologiyasi, biokimyosi va patologik fiziologiyasi kafedrasi

5A440111 – Hayvonlar fiziologiyasi va biokimyosi

4

4

100,0

9

Zooinjeneriya fakulteti

Qoramolchilik, yilqichilik va qorako’lchilik kafedrasi

5A410602 – Qorako’l qo’ylar seleksiyasi

3

3

100,0

10

Parrandachilik, asalarichilik va baliqchilik kafedrasi

-

-

-

-

11

Hayvonlarni oziqlantirish texnologiyasi kafedrasi

-

-

-

-

12

Hayvonlar genetikasi, seleksiyasi, urchitish va ko’paytirish kafedrasi

5A410607 – Zoopsixologiya va naslchilik

3

16

97,4

5A410608 – Zoo-genetik - injiniring

4

5A410609 – Seleksiya va bio-nanotexnologiyalar

4

5A410603 – Qishloq xo’jalik hayvonlarini urchitish, ko’paytirish va ularning seleksiyasi

5

13

Biotexnologiya CHMQIT fakulteti

Biotexnologiya kafedrasi

-

-

 

 

14

Chorvachilik va o’simlik maxsulotlarini saqlash, qayta ishlash texnologiyasi kafedrasi

5A411401 – CHMYSQI an’anaviy hamda innovatsion texnologiyasi va sertifikatsiyasi

3

9

95,6

 

5A410501 – QXMS va dastlabki ishlash texnologiyasi

6

15

O’simlikshunoslik va yem-xashak yetishtirish kafedrasi

5A410202 – O’simlikshunoslik (donchilik)

4

9

96,4

5A410401 – Seleksiya va urug’chilik

5

16

Agranomiya fakulteti

Dehqonchilik va melioratsiya kafedrasi

5A410202 – O’simlikshunoslik (paxtachilik)

3

3

99,2

17

Agrokimyo, tuproqshunoslik, o’simliklar himoyasi va karantini kafedrasi

5A410102 – Agrokimyo

2

2

100,0

18

Meva-sabzavotchilik va uzumchilik kafedrasi

-

-

-

-

19

Agroiqtisodiyot va  agroinjeneriya fakulteti

Agroiqtisodiyot va buxgalteriya kafedrasi

5A420101 – Qishloq xo’jaligida menejment

4

4

98,4

20

Agroinjeneriya kafedrasi

5A430101 – Qishloq xo’jaligini mexanizatsiyalashtirish

7

7

94,3

 

 Magistratura bo‘limi boshlig‘i                                                 E.X.Berdimuratov