ILMIY LOYIHALAR


Samarqand Veterinariya medisinasi institutida davlat ilmiy-texnika dasturlari doirasida bajarilayotgan loyixalar xaqida

MA'LUMOT 

Loyiha raqami va turi

Fan yo’nalishi

Loyiha nomi

Bajarilish muddati

Loyiha rahbari, ilmiy darajasi va unvoni

1

QX-A-KX-2018-219 Amaliy

veterinariyafanlari

Ekologik va texnogen omillar ta’siridan mahsuldor hayvonlar va parrandalar organizmida yuzaga keladigan patologiyalar, ularni oldini olish choralari va davolashning takomillashgan usullarini ishlab chiqish va joriy etish

2018-2020

Salimov Yu., v.f.d., dosent

2

QX-A-KX-2018-270 Amaliy

qishloqxo’jalik fanlari

Respublika hududlarining tabiiy - iqlim sharoitlariga mos kartoshka, kungaboqar, sabzavot (shirin) makkajo’xori, topinambur (yer noki) hamda batatning yangi nav va duragaylarini yaratish

2018-2020

Ostonaqulov T.E., q.x.f.d., professor

3

QX-A-KX-2018-271 Amaliy

qishloqxo’jalik fanlari

Respublikaning turli iqlim va tuproq sharoitlarida yangi, istiqbolli hamda rayonlashgan kartoshka, kungaboqar, sabzavot (shirin) makkajo’xori, topinambur va batat ekinlarining birlamchi urug’chiligi tizimini takomillashtirish

2018-2020

Ergashev Ibr.T., q.x.f.d., professor

4

QX-A-KX-2018-458 Amaliy

qishloqxo’jalik fanlari

Korabayir ot zotining naslini yaxshilash, oziqlantirish, ko’paytirish va sporti o’yinlariga tayyorlash texnologiyasini

2018-2020

Xolmirzayev D. q.x.f.d., professor

5

QX-Atex-2018-182 Amaliy

texnika fanlari

Takroriy ekinlarni yetishtirishning suv va energiya tejamkor texnologiyasi va texnik vositalarini ishlab chiqish

2018-2020

Ergashev Ism.T., t.f.d., professor

6

QX-Atex-2018-226

texnika fanlari

Bog’larga va uzumzorlarga ishlov berish uchun yuqori samarali resurslarni tejovchi uskunalar ishlab chiqish

2018-2020

Musurmonov A., t.f.n., dosent