ILMIY NASHRLAR


Samarqand veterinariya medisinasi institutida halqaro ko‘rsatkichlarga ko‘ra professor-o‘qituvchilarning ilmiy maqolalariga («Web of Science», «Scopus», «Google Scholar» yoki boshqa xalqaro e’tirof etilgan bazalarda mavjud bo‘lgan jurnallar bo‘yicha) iqtiboslar haqida
M A ‘ L U M O T