ILMIY TADQIQOTGA OID HUJJATLAR TO'PLAMI


1.O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING 2017 YIL 22 NOYABRDAGI “OLIY MALAKALI ILMIY VA ILMIY-PEDAGOG KADRLARNI TAYYORLASH VA ATTESTATSIYADAN O‘TKAZISH TARTIBINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI TO‘G‘RISIDA”GI 937-SON QARORI.

2.O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING 2017 YIL 17 OKTYABRDAGI 839-SON “DOKTORANTLARNING ILMIY-TADQIQOT ISHLARI BILAN SHUG‘ULLANISHLARI UCHUN MODDIY SHART-SHAROITLAR YARATISH VA MEHNAT FAOLIYATINI YANADA RAG‘BATLANTIRISH TO‘G‘RISIDA” GI QARORI.

3.OLIY MA’LUMOTLI MUTAXASSISLAR TAYYORLASH SIFATINI OSHIRISHDA IQTISODIYOT SOHALARI VA TARMOQLARINING ISHTIROKINI YANADA KENGAYTIRISH CHORA-TADBIRLARI TO‘G‘RISIDA. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING 2017 YIL 27 IYuLDAGI PQ-3151-SON QARORI.

4.OAK RAYOSATINING«DOKTORLIK DISSERTATSIYASI VA DISSERTATSIYA AVTOREFERATINI RASMIYLASHTIRISH QOIDALARINI TASDIQLASH TO‘G‘RISIDA»GI QARORGA O‘ZGARTIRISH VA QO‘SHIMCHALAR KIRITISH HAQIDA»GI 2017 YIL 31 MAYDAGI 239/8-SON QARORI.

5.OAK RAYOSATINING«DOKTORLIK DISSERTATSIYALARI ILMIY NATIJALARINING AMALIYOTGA JORIY QILINISHINI BAHOLASH BO‘YICHA USLUBIY KO‘RSATMALARNI TASDIQLASH HAQIDA»GI QARORGA O‘ZGARTIRISH VA QO‘SHIMCHALAR KIRITISH TO‘G‘RISIDA»GI 2017 YIL 31 MAYDAGI 239/9-SON QARORI.

6.O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI OLIY ATTESTATSIYA KOMISSIYASI RAYOSATINING “ILMIY DARAJALAR BERISH TARTIBI TO‘G‘RISIDAGI NIZOMNI TASDIQLASH HAQIDA”GI 2017 YIL 31 MAYDAGI 239/4-SON QARORI.

7.O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI OLIY ATTESTATSIYA KOMISSIYASI RAYOSATINING “ILMIY DARAJALAR BERUVCHI ILMIY KENGASH TO‘G‘RISIDAGI NIZOMNI TASDIQLASH HAQIDA”GI 2017 YIL 31 MAYDAGI 239/3-SON QARORI.

8.O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING 2017 YIL 22 MAYDAGI 304-SON «OLIY O‘QUV YuRTIDAN KEYINGI TA’LIM TIZIMINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI TO‘G‘RISIDA»GI QARORI.