KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH «KOMPLAYENS-NAZORAT» TIZIMINI BOSHQARISH BO‘LIMI


Bo'lim boshlig'i
To'rayev Furqat
Tel:
+99891-5921111.
Email: turayev.furqat@bk.ru
Manzil: Samarqand, M.Ulug'bek ko'chasi 77

- Institutda korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarni profilaktika qilish va ularga
qarshi kurashish;
-Institutda korrupsiyaga oid xavf-xatarlar yuqori bo'lgan yunalishlar hamda
korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar sodir etilishining sabab va shart-sharoitlarini
aniklash;
- Institutda korrupsiya ko'rinishlari namoyon bo'lishiga olib keladigan tizimli
muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha tegishli takliflarni kiritgan holda axborot
berib borish; '
- Institutda korrupsiyaga qarshi kurashishga yunaltirilgan jamoatchilik nazoratini
muvofiqlashtirib borish, shuningdek zamonaviy usullar va axborot-kommunikasiya
texnologiy alari asosida korrupsiyaga qarshi monitoring olib borish;
- Institutda korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholaydi va ularni kamaytirish
yuzasidan chora-tadbirlar rejalarini ishlab chiqadi;