O'ZLASHTIRISH


1-kurslar uchun Baholash nizomi

Samarqand veterinariya medisinasi instituti fakultetlarida 2018-2019 o’quv kuzgi sessiyasi yakunlari bo’yicha talabalarning o’zlashtirish ko’rsatkichi bo’yicha

MA’LUMOT

(14.03.2019 holati)

Fakultet nomi

O’zlashtirish, %

Sifat ko’rsatkichi, %

Agronomiya

100

25,3

Bionexnologiya, chorvachilik maxsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi

100

17,7

Agroiqtisodiyot va agroinjeneriya

97,5

15,0

Veterinariya profilaktikasi va davolash

98,8

12,8

Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi

100

17,9

Zooinjeneriya

100

15,4

SamVMI bo’yicha:

99,3

17,4