O'ZLASHTIRISH


Ta’lim mutaxassisliklari nomi va shifri

Talabalar soni

5 baho,

100-86 ball

4 baho,

85-71 ball

3 baho,

70-56 ball

3 dan past

55-0 ball

O’zlashtirish %

Soni

%

Soni

%

Soni

%

Soni

%

 

1 bosqich bo’yicha

1

5A440104-Veterinariya akusherligi va hayvonlarning ko’paytirish biotexnikasi

4

1

25,0

1

25,0

2

50,0

-

-

100,0

2

5A440106-Hayvonlar patologiyasi, onkologiyasi va morfologiyasi

4

-

-

2

50,0

2

50,0

-

-

100,0

3

5A440109-Kinologiya va it kasalliklari

4

1

25,0

-

-

3

75,0

-

-

100,0

4

5A440110-Trening va ot kasalliklari

3

1

33,3

-

-

2

66,7

-

-

100,0

5

5A440111-Hayvonlar fiziologiyasi va biokimyosi

4

-

-

1

25,0

3

75,0

-

-

100,0

6

5A440112-Baliq kasalliklari

4

1

25,0

1

50,0

1

25,0

-

-

100,0

7

5A440113 -Asalari kasalliklari

4

2

50,0

1

25,0

1

25,0

-

 

100,0

8

5A440114-Parranda kasalliklari

3

1

33,3

1

33,3

1

33,3

-

-

100,0

9

5A410607 - Zoopsixologiya va naslchilik

3

-

-

1

33,3

2

66,7

-

-

100,0

10

5A410608 - Zoo-genetik-injenering

4

-

-

3

75,0

1

25,0