QONUNLAR


O'ZBEKISTON RESPUBLIKSAINING QONUNI KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH TO'G'RISIDA

TA'LIM TO'G'RISIDAGI QONUN

KADRLAR TAYYORLASH MILLIY DASTURI

JISMONIY VA YURIDIK SHAXSLARNING MUROJAATLARI TO'G'RISIDA

YOSHLARGA OID DAVLAT SIYOSATI TO'G'RISIDAGI QONUN