TEXNOLOGIYALAR VA INNOVATSIYALARNI QO'LLAB-QUVVATLASH MARKAZI