YOSH OLIMLAR MAKTABI


O’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2017-yil  16-fevraldagi “Oliy o’quv yurtidan keyingi ta’lim tizimini yanada takomillashtirish to’g’risida”gi 4958-sonli Farmoni,  2017-yil 20-apreldagi “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida” PQ-2909 sonli Farmoni, 2017-yil 27-iyuldagi “Oliy ma’lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PQ-3151-son Qarori ijrosining bajarilishi, yosh olim va mutaxassislarning ilmiy-texnikaviy, madaniy-ma’rifiy va ijtimoiy-siyosiy faoliyatlarini yanada faollashtirish, samaraliroq olib borilishini ta’minlash maqsadida universitetda «Yosh olimlar» kengashi tashkil qilingan.